Quận Tây Hồ

 • Dự án D'El Dorado - Tân Hoàng Minh

  Dự án D'El Dorado - Tân Hoàng Minh

  Vị trí: Số 289 Võ Trí Công

  Giá: 1,5 – 3,5 tỷ / căn

 • Dự án D'El Dorado - Tân Hoàng Minh

  Dự án D'El Dorado - Tân Hoàng Minh

  Vị trí: Tân Hoàng Minh

  Giá: 1,5 – 3,5 tỷ / căn

Tin dự án