Hotline 24/7

0828 5881 88

Tuyển Dụng

Tuyển dụng Trưởng Phòng kinh doanh

Khi bước chân vào làm môi giới bất động sản thì chúng ta cần định hướng sẽ trở thành: sale xuất sắc và có sự cầu tiến cao...

Tuyển nhân nhân viên kinh doanh bất động sản

TẬP ĐOÀN DANKO GROUP TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN ...
Hotline
0828 588 188